Publications of Krzysztof J. Gorgolewski

Journal Article (2)

2019
Journal Article
Babayan, A., Erbey, M., Kumral, D., Reinelt, J., Reiter, A., Röbbig, J., Schaare, H. L., Uhlig, M., Anwander, A., Bazin, P.-L., Horstmann, A., Lampe, L., Nikulin, V. V., Okon-Singer, H., Preusser, S., Pampel, A., Rohr, C. S., Sacher, J., Thöne-Otto, A. I. T., Trapp, S., Nierhaus, T., Altmann, D., Arélin, K., Blöchl, M., Bongartz, E., Breig, P., Cesnaite, E., Chen , S., Cozatl, R., Czerwonatis, S., Dambrauskaite, G., Paerisch, M., Enders , J., Engelhardt , M., Fischer , M. M., Forschack, N., Golchert, J., Golz, L., Guran, C. A., Hedrich, S., Hentschel, N., Hoffmann , D. I., Huntenburg, J. M., Jost , R., Kosatschek, A., Kunzendorf, S., Lammers, H., Lauckner, M., Mahjoory, K., Kanaan, A. S., Mendes, N., Menger, R., Morino, E., Naethe, K., Neubauer , J., Noyan, H., Oligschläger, S., Panczyszyn-Trzewik, P., Poehlchen, D., Putzke, N., Roski, S., Schaller , M.-C., Schieferbein, A., Schlaak, B., Schmidt, R., Gorgolewski, K. J., Schmidt, H. M., Schrimpf, A., Stasch, S., Voss, M., Wiedemann, A., Margulies, D. S., Gaebler, M., & Villringer, A. (2019). A mind-brain-body dataset of MRI, EEG, cognition, emotion, and peripheral physiology in young and old adults. Scientific Data, 6, Article 180308. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.308
Journal Article
Pernet, C. R., Appelhoff, S., Gorgolewski, K. J., Flandin, G., Phillips, C., Delorme, A., & Oostenveld, R. (2019). EEG-BIDS: An extension to the brain imaging data structure for electroencephalography. Scientific Data, 6, Article 103. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0104-8
Go to Editor View