Publications of Miray Erbey

Journal Article (3)

2020
Journal Article
Erbey, M., Roebbig, J., Babayan, A., Kumral, D., Reinelt, J., Reiter, A. M. F., Schaare, L., Uhlig, M., Nierhaus, T., van der Meer, E., Gaebler, M., & Villringer, A. (2020). Positivity in younger and in older age: Associations with future time perspective and socioemotional functioning. Frontiers in Psychology, 11, Article 567133. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567133
2019
Journal Article
Babayan, A., Erbey, M., Kumral, D., Reinelt, J., Reiter, A., Röbbig, J., Schaare, H. L., Uhlig, M., Anwander, A., Bazin, P.-L., Horstmann, A., Lampe, L., Nikulin, V. V., Okon-Singer, H., Preusser, S., Pampel, A., Rohr, C. S., Sacher, J., Thöne-Otto, A. I. T., Trapp, S., Nierhaus, T., Altmann, D., Arélin, K., Blöchl, M., Bongartz, E., Breig, P., Cesnaite, E., Chen , S., Cozatl, R., Czerwonatis, S., Dambrauskaite, G., Paerisch, M., Enders , J., Engelhardt , M., Fischer , M. M., Forschack, N., Golchert, J., Golz, L., Guran, C. A., Hedrich, S., Hentschel, N., Hoffmann , D. I., Huntenburg, J. M., Jost , R., Kosatschek, A., Kunzendorf, S., Lammers, H., Lauckner, M., Mahjoory, K., Kanaan, A. S., Mendes, N., Menger, R., Morino, E., Naethe, K., Neubauer , J., Noyan, H., Oligschläger, S., Panczyszyn-Trzewik, P., Poehlchen, D., Putzke, N., Roski, S., Schaller , M.-C., Schieferbein, A., Schlaak, B., Schmidt, R., Gorgolewski, K. J., Schmidt, H. M., Schrimpf, A., Stasch, S., Voss, M., Wiedemann, A., Margulies, D. S., Gaebler, M., & Villringer, A. (2019). A mind-brain-body dataset of MRI, EEG, cognition, emotion, and peripheral physiology in young and old adults. Scientific Data, 6, Article 180308. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.308
Journal Article
Reinelt, J., Uhlig, M., Müller, K., Lauckner, M. E., Kumral, D., Schaare, H. L., Baczkowski, B. M., Babayan, A., Erbey, M., Roebbig, J., Reiter, A., Bae, Y.-J., Kratzsch, J., Thiery, J., Hendler, T., Villringer, A., & Gaebler, M. (2019). Acute psychosocial stress alters thalamic network centrality. NeuroImage, 199, 680–690. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.06.005
Go to Editor View